Sixth Generation
36 Theoder ANDRUSIAK.6
38 Iwan MAXEMNIUK.20,21
39 Katrina.22
40 Ilash ANDRUSIAK.
41 Maranda.
42 CEREDAR.
44 Vacili BILAWCHUK.23
46 Iwan OLECSIUC.24
52 Mixai WIWCZAR (VIVCIARI).25
54 Grigori GUSHULAK.24
56 Todor SHYPIT.26
57 Maria.
58 Todor GORETZKI.27
60 KUTZAK (KUCAK).
61 Paraska.28
Seventh Generation
72 ANDRUSIAK.
76 Toader MAXEMNIUC OR RENDIUK (?).29
112 SHYPIT.
116 GORETZKI.
120 Pavel KUTZAK (KUCAK).30
Previous